Het realiseren van oplossingen start vaak met een grondpositie oftewel een perceel. Op het moment dat er (nog) geen zicht is op een geschikt perceel biedt C3 Living in samenwerking met Arcadis een grondscan aan. Tijdens de grondscan voeren we onderzoek uit naar de geschikte percelen voor de gewenste oplossing. Door onze jarenlange ervaring en de samenwerking met Arcadis vinden we altijd nieuwe mogelijkheden. We maken hierbij gebruik van de online databases, grondposities van non-profit organisaties, satellietbeelden en kadastrale research. Bij de oplevering van de grondscan dragen we een aantal percelen aan die we getoetst hebben aan de geldende criteria.

Voor meer informatie over een grondscan, neem gerust contact met ons op. 

Neem contact op