Vanwege onze achtergrond als onderdeel van sociaal ondernemer Rendiz kennen wij de uitdagingen op het gebied van huisvesting met maatschappelijke impact als geen ander. Er is een grote vraag naar geschikte huisvesting, maar in de praktijk blijkt het vinden van de juiste locatie moeizaam door de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond. In samenwerking met Over Morgen en Arcadis hebben wij daarom de perceelscan ontwikkeld, waarbij wij op zoek gaan naar de juiste locatie die aan de gestelde vraag en eisen voldoet.

Werkwijze perceelscan

Het onderzoek naar de geschikte percelen voeren we uit met behulp van de Woningbouwversneller. Deze app, ontwikkeld door Over Morgen, maakt inzichtelijk welke locaties kansrijk zijn voor het realiseren van de gevraagde huisvesting. Hier wordt gebruik gemaakt van de online databases, grondposities van non-profit organisaties, satellietbeelden en kadastrale research. Samen met de opdrachtgever stellen wij een programma van eisen vast voor de locatie, waarna we de volgende stappen doorlopen.

Locatieselectie | GIS-Analyse geschikte ‘open ruimte’

Op basis van een GIS-model wordt grondgebied van de desbetreffende gemeente geanalyseerd. De basis hiervoor is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op basis van deze dataset wordt bepaald of een locatie onbebouwd is. Ook worden functies als parken, begraafplaatsen en sportvelden uitgesloten van de lijst van mogelijke locaties. Vervolgens worden er diverse andere datasets gebruikt om gebieden met mogelijke bouwrestricties eruit te filteren. Denk hierbij aan natuurgebieden, risicocontouren en beschermde stads- en dorpsgezichten.

De overgebleven locaties worden gecontroleerd via data van Open Streetmap (OSM). Hiermee worden speelplaatsen en groenvoorzieningen uitgesloten, waardoor er alleen onbebouwd grasland overblijft. Als laatste wordt er op basis van de lengte/breedteverhouding, niet gangbare vorm uitgesloten.

Koppelen relevante openbare data

Wanneer een lijst opgesteld is kunnen er filters toegepast worden die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Deze data geven inzicht in de karakteristieken van de locatie en de geschikheid voor (tijdelijke) woningen, bijvoorbeeld:

  • Afstand tot wonen, openbaar vervoer, supermarkt, school etc
  • Oppervlakte van het perceel
  • Eigenaar van het perceel.

Toetsing kanslocaties

Vervolgens worden de geselecteerde locaties door ons handmatig gecontroleerd en gecategoriseerd op basis van kansrijkheid. Er blijft een shortlist over die we vervolgens kunnen doornemen met de opdrachtgever.

Presentatie kanslocaties

De meest kansrijke locaties worden gepresenteerd in de Woningbouwversneller. De locaties worden doorgenomen met de opdrachtgever of een kenner van de omgeving. Op deze manier worden locaties die logischerwijs niet in aanmerking komen voor woningbouw uit de lijst gefilterd.

Opleverdocument

Bij oplevering van de resultaten dragen we het aantal percelen aan welke getoetst en besproken zijn, voorzien van de meest recente kadastrale gegevens. Dit zijn de meest kansrijke locaties en worden aangeleverd in een overzichtelijke hand-out. Door gebruik te maken van ons brede netwerk, jarenlange ervaring en de samenwerking met Arcadis vinden wij altijd nieuwe mogelijkheden.

Referenties

Met behulp van de perceelscan hebben we al eerder kansrijke posities gevonden in o.a. Almere (44 starterswoningen), Maastricht (252 studentenwoningen) en Venlo (huisvesting voor mensen met een zorgvraag).

Bekijk deze, en meer projecten op onze projectenpagina.

 

Voor meer informatie over onze perceelscanner kunt u altijd contact opnemen.

 Neem contact op

 

 

Nieuws