44 Sociale huurwoninngen als onderdeel van het project "tussen de Vaarten"in Almere Stad. De woningen zijn eind 2019 opgevelerd.