C3 Living heeft voor Woningstichting de Veste 12 woningen opgeleverd in Dedemsvaart in het najaar van 2018. Daarnaast heeft C3 Care tijdens het voortraject gezorgd voor het advies in de begeleiding van het huisvesten van speciale doelgroepen. In Dedemsvaart zijn zogenaamde “spoedzoekers” geplaatst: mensen die acuut woonruimte nodig hebben en een maandelijkse huurprijs betalen die beneden de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag ligt.

De bewoners in dit project bestaan o.a. uit zorgvragers zoals zwerfjongeren, verslaafden, psychiatrische patiënten die niet meer in aanmerking komen voor intramurale zorg, mensen die uit zogenaamde uitstroominstellingen komen zoals Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW), mensen met een verstandelijke beperking, ex-gedetineerden of dak- en thuislozen, statushouders, arbeidsmigranten en mensen die op zeer korte termijn een woning zoeken i.v.m. problemen, zoals een echtscheiding of huiselijk geweld.

De tijdelijke woningen zijn geplaatst met de intentie om tien jaar te blijven staan. De bewoners hiervan zullen maximaal 2 jaar in deze woning mogen verblijven om daarna door te stromen naar een andere woning. Het project van deze 12 woningen is een onderdeel van het totale projectplan om 50 soortgelijke woningen te bouwen in de regio Ommen (Overijssel).