minitopia

Wonen in een C3 Living woonunit op het Minitopia terrein?

Dat kan sinds het voorjaar van 2017 in ’s-Hertogenbosch: Iniatiefnemer Rezone heeft in samenwerking met woningcorporatie Zayaz het terrein aan de St. Teunislaan tijdelijk omgebouwd tot een open proeftuin genaamd "Minitopia". Op het terrein zijn allerlei alternatieve woonconcepten onderzocht, in theorie en praktijk. De bijzondere woning van C3 Living, een voormalige zeecontainer, is omgebouwd tot een mobiele duurzame woonunit en is daarmee het eerste woonobject op het terrein dat werkelijk bewoond gaat worden.

Rezone heeft een oproep geplaatst, met de vraag, of er mensen bereid zijn om de C3 Living woonunit uit te proberen. Kleiner wonen, ont-spullen en terug naar de basis. Gebruikte zeecontainers zijn goedkoop, circulair en energieneutraal en uitgerust met duurzame materialen en zonnepanelen, Deze oproep heeft geleid tot 50 aanmeldingen inclusief motivatie.

In april 2018 zijn de Minitopianen vertrekken omdat woningcorporatie Zayaz, de eigenaar van de grond, er appartementen gaat bouwen. Op bedrijventerrein De Poeldonk krijgt het experiment een grootschaliger vervolg.

Bekijk hier meer informatie over Minitopia