echgel2  echgel1

Kleine kernen krimpen? Niet in Egchel! Basisschool IKC de Kemp (onderdeel van Stichting Prisma) had vanwege de jonge aanwas op zeer korte termijn behoefte aan een extra leslokaal. C3 Education had daar een perfecte oplossing voor. 

Maatwerk, geen standaard noodlokaal en uiteraard met de wettelijke eisen die worden gesteld aan leslokalen voor o.a. brandveiligheid. De wanden zijn extra stevig voor een digiboard en ruimten zijn voorzien van internet en water. Zelf tijdens de bouwvakperiode is deze opdracht in 3,5 week afgerond.

Ook de financiering is op maat: Er is zowel een koop- als leaseconstructie mogelijk. Bij de lease-constructie wordt het volledige noodlokaal na een vooraf afgesproken aantal jaren weer gedemonteerd en opgehaald. Zo is deze school in Egchel altijd klaar voor de toekomst.