Wist je dat je tegenwoordig ook kunt wonen bij Kinderboerderij Hagerhof? Op het terrein zijn momenteel 6 tiny houses geplaatst voor mensen met een hulpvraag. In de toekomst zullen dit er nog meer worden.

Je komt in aanmerking om te wonen bij Hagerhof wanneer je zelfstandig de huur kunt betalen (huurtoeslag mogelijk) en als er sprake is van een vorm van begeleiding. Heerlijk wonen bij Hagerhof bij de kinderboerderij!

Meer informatie?
Neem dan contact op met Joep Gubbels van Rendiz: j.gubbels@rendiz.nl

 

 

Nieuws


Het C3 concept is gebaseerd op Industrieel Bouwen met modulaire bouwblokken die in een geconditioneerde omgeving worden geprefabriceerd, inclusief installaties en afwerking. Hiermee zijn tijdens de uitvoeringsfase enorme bouwsnelheden te realiseren. Deze zogenaamde bouwblokken worden middels een kraan in een snel tempo gekoppeld en geplaatst. Hierdoor wordt ook de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

Naast snellere bouwsnelheden is het mogelijk, als gevolg van de modulaire opbouw, om de ontwikkelingsfase korter te realiseren dan de traditionele bouw. Dit vanwege standaardisatie van constructies en installaties en de technische integratie van het concept. Gelijktijdig met de installatie wordt het project geëngineerd middels BIM-modellen. De flexibele ontwerpmogelijkheden zijn hierdoor legio en divers. In principe wordt de vuistregel gehanteerd dat 70% van een project geprefabriceerd wordt, dit om een hoge bouwsnelheid te kunnen garanderen.

De montagewijze maakt het mogelijk dat de units eenvoudig te monteren en demonteren zijn. De gebruikte onderdelen kunnen eenvoudig gerecycled / re-used worden óf zijn volledig weer als unit in te zetten zijn in een nieuw project. Deze wijze van bouwen past in onze circulaire economie.

Door onze ruime ervaring in het werken met speciale doelgroepen kunnen wij ook zorgen voor het advies en de begeleiding van bewoners met een zorgvraag. Van advies in het voortraject zoals het aanvragen van subsidies tot het huisvesten en zorgen voor dagbesteding, C3 Care helpt u graag hierbij.

* Het idee is oorspronkelijk ontstaan door gebruik te maken van bestaande zeecontainers.
Om aan het Bouwbesluit te voldoen, is het concept doorontwikkeld en worden zeecontainers om deze reden in principe niet meer in Nederland gebruikt.