Een woonkans in jouw wijk?

Er komt aan de Oostdijk in Oud-IJsselmonde een nieuw woonproject: StartR Verolme. Op deze historische scheepsbouwgrond ligt het plan er tijdelijke woningen te plaatsen. Deze flexwoningen zijn vooral bestemd voor Rotterdammers die een wooncarrière willen starten. Met StartR biedt de gemeente Rotterdam hier, maar in de toekomst ook op verschillende andere locaties, betaalbare woonruimte voor groepen die het hard nodig hebben.

 

SituatieschetsCompacte circulaire woningen

Op deze locatie realiseert C3 Living een complex van 153 flexwoningen. De woningen worden vooraf in één van de hallen (Hal F) op het terrein gebouwd. Ze zijn compact (circa 18 m2), maar volwaardig en zelfstandig. Na een periode van tien tot vijftien jaar kunnen deze woningen ergens anders een nieuwe plek krijgen.

 

 


 

 Verolme 1Voor buurtgenoten en urgente (her)starters

De woningen zijn sociale huurwoningen, primair voor starters voornamelijk uit IJsselmonde (60%).

Daarnaast zijn er ook woningen voor urgent woningzoekenden zoals (jonge) statushouders, mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig kunnen gaan wonen of kwetsbare Rotterdammers (40%). Er wordt altijd gezorgd voor een goede mix. Het is de bedoeling dat bewoners na enkele jaren weer door kunnen stromen naar een volgende woning.

 


 

Verolme 2

Lokaal gefabriceerd

Uniek aan deze StartR Verolme is de plek: de flexwoningen zullen in één van de hallen op het terrein worden geproduceerd. De productie wordt opgestart met medewerking van NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid), hiermee krijgt een groot aantal starters en herstarters een opleiding en werkervaring. We bouwen niet alleen flexwoningen, we bouwen ook aan carrières!

 

 


Wonen op Verolme:Verolme_3.jpg

Een warm groen welkom

De huidige industriële uitstraling van het gebied krijgt met StartR een andere invulling. Van industrieel naar wonen. Van ruw en rauw naar groen en gras. Hier starten nieuwe wooncarrières, nieuwe vriendschappen en nieuwe verbindingen. Rotterdam heet alle StartR’s en haar nieuwe bewoners van harte welkom.

Ook krijgt de kade een nieuwe uitstraling. Er is veel ruimte voor ontmoetingen tussen de bewoners, die er voor het grootste deel alleen zullen wonen.


Verolme 4

Van Verolmewerf naar groene woonplek

De nieuwe StartR woningen worden de overgang van de woonwijk naar de oude scheepswerf. Flexwoningen worden in een groene omgeving geplaatst waar groen, wonen en water elkaar ontmoeten en waar huidige en toekomstige bewoners van kunnen genieten net als buurtbewoners/ wijkbewoners. De productie van de woningen, in één van de hallen gelegen op het terrein, krijgt een belangrijke rol als productielocatie van deze woningen en als werkplaats voor bewoners.

 


Planning en inloop kennismaking

De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven, kan de planning worden vastgesteld. Vooraf worden de plannen eerst aan de buurt voorgelegd. Dit gebeurt tijdens een inloop kennismaking die plaatsvindt op 11 mei a.s. van 19.00 – 21.00 uur aan de Oostdijk 25 (Hal F, volg de bordjes StartR). Deze avond is alle informatie beschikbaar en kunt u vragen stellen. Aanmelden is niet nodig. Ook de gemeente Rotterdam zal hierbij aanwezig zijn voor vragen en toelichting op de procedure. Actuele informatie over het project, de procedure en de planning is altijd op deze pagina terug te vinden.

Meer informatie over alle flexwonen projecten in Rotterdam vindt u op rotterdam.nl/startr.


 

Initiatiefnemers

C3 Living

C3 Living bouwt comfortabele en betaalbare, flexibele woningen voor onder andere StartR Verolme. We hebben ruime ervaring in het realiseren van waardevolle woonprojecten, de omvang van onze projecten verschilt van klein tot groot. Bekijk een greep uit deze projecten via de c3living.nl/projecten.

Woningcorporatie Havensteder

De woningen worden verhuurd door C3 Living. De woningen zullen worden toegwezen via Woningcorporatie Havensteder. De toewijzing moet nog worden uitgewerkt, de verwachting is dat woningzoekenden later kunnen reageren op de woningen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. woonnetrijnmond.nl.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk en wil faciliteren dat er snel meer betaalbare woningen voor de starter en herstarter op de markt komen. StartR locaties leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bekijk meer informatie op rotterdam.nl/startr.

NPRZ

Dit project kan laten zien waar een goede samenwerking toe in staat is: woonruimte voor jongeren uit de buurt, woonruimte met werk voor statushouders en andere doelgroepen, en al van te voren goede afspraken over tussentijdse doorstroom en uitstroom bij beëindiging. Bekijk de programma's van NPRZ op nprz.nl.

 

 

Logo C3 Living Tekengebied 1Logo Gemeente Rotterdam Tekengebied 1Logo Provincie Zuid Holland Tekengebied 1Logo Start Foundation Tekengebied 1Logo Havensteder Tekengebied 1Logo NPRZ Tekengebied 1