Hoe ziet onze toekomstige energievoorziening eruit?

In de moderne wereld is de afhankelijkheid van elektriciteit groot. Een combinatie van groeiend energieverbruik, de wisselende aard van duurzame energiebronnen en de verouderde infrastructuur brengt op dit moment een flinke uitdaging met zich mee: het volle stroomnet.

 Stroomnet header

De kern van het probleem

Het stroomnet, het netwerk dat elektriciteit transporteert van producenten naar consumenten, is in veel gebieden overbelast. Die krapte op het net speelt al enige tijd en is het gevolg van het stijgende verbruik en het feit dat we energie kunnen terugleveren aan het net; het salderen.

Onder andere de toename van elektrisch verwarmen en -transport leidt tot hogere elektriciteitsvraag. Auto’s die 's nachts opladen en huizen die elektrisch verwarmd worden, zetten de bestaande infrastructuur onder druk, vooral tijdens piekuren.

De snelle toename van duurzame energie die grootschalig wordt opgewekt uit windparken en zonneparken zijn ook veroorzakers van de hoge belasting van het net. Hoewel de transitie naar groene energie onmisbaar is in het verminderen van de koolstof voetafdruk, zorgt de wisselende aard van deze energiebronnen tot onvoorspelbare energieproductie en verdere druk op het stroomnet.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen is dan ook het balanceren van vraag en aanbod. Traditionele energiecentrales, die werken op fossiele brandstoffen, kunnen hun productie opvoeren of verlagen afhankelijk van de vraag. Duurzame energiebronnen, daarentegen, produceren energie wanneer de natuur dit toelaat, wat niet altijd samenvalt met de vraagpieken. Dit kan leiden tot overschotten op zonnige en winderige dagen en tekorten wanneer het bewolkt is of windstil.

Een ander probleem is de verouderde infrastructuur. Veel elektriciteitsnetwerken zijn decennia oud en niet ontworpen voor de huidige belastingen of voor de integratie van opgewekte energie van bijvoorbeeld de zonnepanelen op jouw dak. 

Voor consumenten kan het leiden tot hogere elektriciteitsprijzen, aangezien netbeheerders en energieleveranciers extra kosten moeten maken om de stabiliteit van het net te waarborgen. In extreme gevallen kan het zelfs resulteren in stroomuitval, wat niet alleen ongemak veroorzaakt maar ook economische schade kan aanrichten.

Daarnaast zien we ook steeds vaker dat het aanvragen van nieuwe aansluitingen – of vergroten van bestaande – tot problemen leidt. Nieuwbouwwoningen die nog niet aangesloten kunnen worden of bouwprojecten die stagneren omdat een nieuwe aansluiting op zich laat wachten.

Oplossingen

Gelukkig zijn er diverse oplossingen in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken en een betrouwbare energievoorziening voor de toekomst te garanderen: 

Modernisering van het netwerk
Investeringen in de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk zijn onmisbaar om deze aan te passen aan de huidige en toekomstige behoeften. Dit omvat de integratie van slimme nettechnologieën, die real-time gegevens over energieverbruik en – productie kunnen leveren om het net efficiënt te beheren en het balanceren van vraag en aanbod te verbeteren.

Energieopslag
De ontwikkeling en inzet van oplossingen voor energieopslag, zoals batterijen, kunnen helpen om de fluctuerende aard van duurzame energiebronnen te overbruggen. Batterijopslagsystemen kunnen overtollige energie opslaan wanneer de productie hoog is en deze vrijgeven wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Dit helpt niet alleen bij het balanceren van het net maar maakt het ook mogelijk om duurzame energie nog meer te integreren.

Flexibilisering van de vraag
Het stimuleren van vraagflexibiliteit bij consumenten en bedrijven kan ook bijdragen aan het oplossen van het probleem. Dit houdt in dat gebruikers worden aangemoedigd of financieel gecompenseerd om hun energieconsumptie te verschuiven naar momenten waarop het aanbod hoog is of de vraag laag.

Decentrale energieproductie
De bevordering van energieproductie dichtbij of op de plaats van consumptie, decentrale energieproductie, kan het transport over lange afstanden verminderen en het netwerk ontlasten. Dit kan onder meer door zonnepanelen op daken en de ontwikkeling van lokale energie gemeenschappen.

Regelgeving en beleid
Overheden spelen een belangrijke rol door het creëren van gunstige voorwaarden voor investeringen in netwerkmodernisering, het ondersteunen van onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen voor energieopslag en het faciliteren van de overgang naar een meer flexibele en duurzame energiemarkt.

Het volle stroomnet is een complexe uitdaging die een goede aanpak vereist. Innovatie, modernisering en beleidsaanpassingen zijn noodzakelijke stappen op weg naar een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige energievoorziening. 

Tot die tijd ontkomen we er niet aan om creatieve oplossingen te zoeken als het volle stroomnet ervoor dreigt te zorgen dat onze projecten geen doorgang kunnen vinden of vertragen. De vraag naar woningen is groot en daarom zetten wij inmiddels op een aantal van onze projecten accu’s in waarmee wij woningen van stroom kunnen voorzien. Zo realiseren wij toch op korte termijn woningen en dragen we bij aan het woontekort in Nederland. 

Nieuws

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.