De bouw van C3 Living project "Tussen de Vaarten" in Almere Stad gaat maandag 20 mei van start. De 44 sociale huurwoningen worden gebouwd op de locatie tussen de Jozef Israëlslaan en het Zwaluwpad. De woningen blijven in totaal vijftien jaar staan en zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt.

De paalfunderingen zijn inmiddels geslagen en het hoofdtracé (nutsleidingwerk) is aangelegd. Momenteel worden de funderingsbalken in het werk gestort waarop de Firma Huys vanaf maandag 20 mei de tijdelijke woonunits zal plaatsen. Het transport zal plaatsvinden via de Tussenring, de Mondriaanweg, de Thérèse Schwartzestraat en de Jozef Israëlslaan naar de bouwlocatie. Zie onderstaande situatietekening.

route almere

Het zware verkeer zal in de woonwijk worden begeleid door C3 Living. Om het vervoer mogelijk te maken zal maandag 20 mei as. de lichtmast (kruising Thérèse Schwartzestraat/Jozef Israëlslaan) in opdracht van de gemeente worden verwijderd. Tevens zal deze kruising gedeeltelijk worden voorzien van stalen rijplaten en zal er een parkeerverbod voor een tweetal parkeervakken aan de Thérèse Schwartzestraat worden ingesteld. Aansluitend zal de toegangsweg (op bouwplaats) worden voorzien van stalen rijplaten. Daarna volgen de opleggers met de woonunits en de mobiele kraan voor het plaatsen van de units.

Naar verwachting zullen er 6 units per dag worden geplaatst. De totale looptijd voor het plaatsen van de units bedraagt ca. 8 werkdagen. Aansluitend zal C3 Living de woningen afmonteren en het project gereed maken voor oplevering. De ingebruikname is naar verwachting vlak voor de zomervakantie. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering van de transportwerkzaamheden: bel 085-4898963.


 

Nieuws