C3 Living is als onderdeel van Rendiz opgenomen in de Code Sociale Ondernemingen.

Van de ondernemingen die opgenomen zijn in dit Register, kan iedereen zien dat het tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering gaat om een sociale onderneming. De Code laat zien waar sociaal ondernemen voor staat en creëert herkenbaarheid en vertrouwen.

Sociaal ondernemen is een relatief jong begrip. Nog maar een klein deel van de markt bestaat uit ondernemers die volgens ‘Impact First’ werken: het verdienmodel staat in dienst van maatschappelijke impact. Het Register vergroot de zichtbaarheid van deze groep innovatieve ondernemers en vergemakkelijkt de samenwerking met overheden, financiers en corporaties. 

 

Als sociale ondernemer vinden wij ook dat ondernemen draait om meer dan alleen geld verdienen. We willen bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem, iets goed doen voor de wereld. Geld verdienen is niet ons voornaamste doel, we willen maatschappelijke impact maken.

C3 Living is een organisatie met een sociaal hart. Daarom bouwen we C3 Living oplossingen met mensen die een inhaalslag willen maken op de arbeidsmarkt begeleid door vakmensen. Onder andere statushouders, (voormalige) daklozen, vroegtijdige schoolverlaters en mensen zonder of met beperkte startkwalificaties vinden hierdoor bij C3 Living een veilige omgeving. De rode draad in alle activiteiten is het zien, benutten en ontwikkelen van potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creëert C3 Living een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en winnen aan waarde.

 

Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk Impact First. De Code omvat een aantal principes​​​​​ die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. Door de principes te onderschrijven en vervolgens ook echt de daad bij het woord te voegen, kan een sociale onderneming opgenomen worden in het Register.​​​​​​ 

De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering. Door deel uit te maken van het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven; Impact First.

Iedere aanmelding wordt gevolgd door een gedegen beoordelingstraject gecoördineerd door een Review Board van Pricewaterhouse Cooperspers. Leidt dit traject tot toelating, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register. Opname is niet vrijblijvend: de onderneming dient zich elke twee jaar te verantwoorden op van de naleving van de Code. Ondernemingen die niet langer voldoen aan de principes van de Code, worden uit het Register geschrapt. Tussentijds vindt ook regelmatig een Peer Review plaats (door collega-ondernemers uit het Register). Deze is gericht op evalueren en adviseren. Zo ontstaat een systeem waarbinnen de Impact First - grondslag door middel van formele beoordeling gewaarborgd blijft.

 

De regeling voor de Maatschappelijk BV (BVm)

De Code Sociale Ondernemingen wordt mogelijk in een wet vastgelegd. In de loop van 2023 zal hiervoor een wetsvoorstel voor behandeling naar de Kamer worden gestuurd. De regelgeving en het speelveld voor bedrijven met sociale of maatschappelijke doelen wordt hiermee verbeterd. Er komt een nieuwe juridische vormgeving van sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemingen kunnen de status van maatschappelijke BV (BVm) krijgen. 

Sociale ondernemingen worden ook wel maatschappelijke ondernemingen genoemd. Zij spelen een rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, wonen en arbeidsparticipatie. Met de BVm kunnen maatschappelijke ondernemingen zich straks duidelijk herkenbaar maken. Voor relaties wordt daarmee duidelijk dat ze met een bedrijf te maken hebben dat maatschappelijke impact vooropstelt. De winst blijft voor een groot deel behouden voor het verder realiseren en uitbouwen van maatschappelijke impact.

 

SROI

Code Sociale Ondernemingen wordt gezien als een van de manieren om invulling te geven aan de SROI-opdracht. Social Return on Investment (SROI) is ook een belangrijke pijler bij C3 Living. Het is een meetinstrument en gaat over hoe je sociaal rendement uit je bedrijf kunt behalen. SROI maakt deel uit van de Participatiewet, die ervoor moet zorgen dat meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt.  

Je kunt als onderneming zelf een steentje bijdragen aan de arbeidsparticipatie door leer-/ werkplekken, trainingen of opleidingen aan te bieden aan de doelgroepen. Het gaat hierbij om mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, statushouders of mensen die al geruime tijd in een uitkeringssituatie zitten. Er dient wel een praktijkopleider te zijn die de deelnemers begeleidt. Je geeft hiermee een waardevolle invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Financiële voordelen voor werkgevers zijn de loonkostensubsidie en de no-riskpolis. Deze polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling af bij ziekte. Dit was voorheen voor vijf jaar, maar is sinds kort voor onbepaalde tijd vastgesteld door de Kamer.

Social return on investment is bij aanbesteding van overheden vaak een verplichting: een percentage van de aanneemsom, opdrachtsom of het subsidiebedrag moet worden teruggegeven in de vorm van sociale inclusie. Een opdrachtnemer kan op verschillende manieren aan de SROI-opgave voldoen. Je kunt hier als onderneming invulling aan geven door zelf mensen uit de doelgroep in dienst te nemen of stageplaatsen in te vullen. Daarnaast kun je aan de opgave voldoen door in te kopen bij een SROI-positieve organisatie. Omdat iedere oplossing die C3 Living mag realiseren, vakkundig wordt gebouwd door vakspecialisten en deelnemers geeft een samenwerking met C3 Living direct invulling aan deze SROI-opgave én aan het eigen SROI-beleid van partners.

 

Wil je ook meebouwen aan een sociale en duurzame maatschappij? Raadpleeg dan het Register Code Sociale Ondernemingen en start je partnerschap met een van de ‘Change Makers’.

 

Bronnen:

Code Sociale Ondernemingen

Rijksoverheid

Waarom C3 Living?

Hier bent u van verzekerd!

Sociaal investeren

We bieden kansen aan mensen om hun talenten te ontdekken op de arbeidsmarkt. Onze projecten worden gebouwd door vakprofessionals en deelnemers. Daardoor voldoet de investering aan de gestelde SROI- verplichtingen.

Kennis van zaken

We besteden naast de bouw van tijdelijke huisvesting veel aandacht aan andere aspecten van projectrealisatie, zoals locatie-onderzoek, vergunningtrajecten en advies over exploitatie en financiering. We werken samen met vaste en lokale partners en voldoen aan wet- en regelgeving.

C3 Living

Extra stap

We zetten altijd een extra stap voor onze projecten, opdrachtgevers, medewerkers en bewoners. we geven niet zomaar op en zetten een tandje bij om doelen te bereiken. We dragen bij aan het creëren van een thuis voor mensen die dit het hardste nodig hebben.

Blog

We weten waar we het over hebben. Lees hier alles over waardevol wonen.

In de schoenen van

We nemen je mee in de schoenen van iemand waar we in geloven.

Projecten

We zijn trots op wat we maken. Bekijk hier onze recente projecten.

C3 Brochure

Zorg jij voor een waardevol thuis?

We kunnen iedere droom bouwen. Uiteindeljk gaat het erom wat iemand ervan maakt binnen de muren van C3 Living leefruimte. Daarom kijken we verder dan ruimte en materialen, dan rekenen en tekenen. Het gaat om het creëren van een prettige omgeving.

Maak kennis met de mogelijkheden en laten we samen waarde creëren.

Download onze aanpak

Geworteld binnen Rendiz

C3 Living is onderdeel van Rendiz; organisatie met een sociaal hart. Daarom bouwen we C3 Living oplossingen met mensen die een inhaalslag willen maken tot de arbeidsmarkt begeleid door vakmensen. Onder andere statushouders, (voormalige) daklozen, vroegtijdige schoolverlaters en mensen zonder of met beperkte startkwalificatie vinden hierdoor bij C3 Living een veilige omgeving waarbinnen ze winnen aan eigenwaarde. Naast het ontwikkelen van flexibele huisvesting is Rendiz ook actief in zorg en hospitality. De rode raad in alle activiteiten is het zien, benutten en ontwikkelen van potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creëert Rendiz een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en winnen aan waarde.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.